છોકરાઓ અને છોકરીઓ માટે ઉંચાઈ અને વઝન ચાર્ટ
×
This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.
whatsapp icon

તમારું બાળક પાતળું હોય કે ગોળમટોળ, ઊંચું હોય કે નાનું, આપણે માતા - પિતાને એ ચિંતા થી ક્યારેય મુક્ત નથી કે આપણું બાળક સારી રીતે વધી રહ્યું છે કે નહીં? જો કે, જ્યાં સુધી બાળક સારું ખાતું હોય, સ્વસ્થ અને સક્રિય હોય અને તેને કોઈ કોલિક ન હોય ત્યાં સુધી આપણે ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. પરંતુ તેમ છતાં, તમારા બાળકના વિકાસનો ટ્રૅક રાખવો મહત્વપૂર્ણ છે, શું તેમની ઊંચાઈ અને વજન (WHO) માર્ગદર્શિકા અનુસાર તેમની ઉંમર માટે યોગ્ય છે કે કેમ. આ લેખ તમને ઊંચાઈ અને વજનને અસર કરતા પરિબળો અને વિવિધ ઉંમરના બાળકો માટે બાળકની આદર્શ ઊંચાઈ અને બાળકના વજનનો ચાર્ટ સમજવામાં મદદ કરશે.

બાળકની ઊંચાઈ અને વજનનો ચાર્ટ - નવજાતથી 1 વર્ષ સુધી

જ્યાં સુધી નવજાત બાળકો ઊભા રહેવાનું શીખે નહીં ત્યાં સુધી તેમની ઊંચાઈ લંબાઈમાં માપવામાં આવે છે. ભારતમાં, નવજાત શિશુનું સરેરાશ જન્મ વજન 2.8 કિગ્રા થી 3 કિગ્રા છે. અકાળ બાળકો અથવા પોસ્ટ - ટર્મ બાળકોના કિસ્સામાં આ અલગ હશે. નીચેનો ચાર્ટ WHO (1). અનુસાર ભારતમાં તેમના પ્રથમ વર્ષમાં છોકરાઓ અને છોકરીઓની સરેરાશ કિલોગ્રામમાં ઊંચાઈ અને બાળકના વજનનો ચાર્ટ દર્શાવે છે.

નવજાત - 1 વર્ષ સુધી

છોકરાઓ

છોકરીઓ

મહિનો (ઉંમર)

વજન (કિલો)

લંબાઈ (સે.મી.)

વજન (કિલો)

લંબાઈ (સે.મી.)

0

2.5 – 4.3

46.3 – 53.4

2.4 – 4.2

45.6 – 52.7

1

3.4 – 5.7

54.7 – 58.4

3.2 – 5.4

50.0 – 57.4

2

4.4 – 7.0

54.7 – 62.2

4.0 – 6.5

53.2 – 60.9

3

5.1 – 7.9

57.6 – 65.3

4.6 – 7.4

55.8 – 63.8

4

5.6 – 8.6

60.0 – 67.8

5.1 – 8.1

58.0 – 66.2

5

6.1 – 9.2

61.9 – 69.9

5.5 – 8.7

59.9 – 68.2

6

6.4 – 9.7

63.6 – 71.6

5.8 – 9.2

61.5 – 70.0

7

6.7 – 10.2

65.1 – 73.2

6.1 – 9.6

62.9 – 71.6

8

7.0 – 10.5

66.5 – 74.7

6.3 – 10.0

64.3 – 73.2

9

7.2 – 10.9

67.7 – 76.2

6.6 – 10.4

65.6 – 74.7

10

7.5 – 11.2

67.7 – 76.2

6.8 – 10.7

66.8 – 76.1

11

7.4 – 11.5

70.2 – 78.9

7.0 – 11.0

68.0 – 77.5

12

7.8 – 11.8

71.3 – 80.2

7.1 – 11.3

69.2 – 78.9

એક વર્ષના બાળકો માટે ઊંચાઈ અને વજનનો ચાર્ટ

તેમના પ્રથમ જન્મદિવસ પછી, બાળકો પાતળા દેખાવાનું વલણ ધરાવે છે પરંતુ તેમ છતાં તેમનું વજનમાં વધારોચાલુ રહે છે. બાળકો તેમના પ્રથમ અને બીજા જન્મદિવસની વચ્ચે 10 થી 12 સેમીની વચ્ચે વધે છે અને 2 કિલોથી વધુ વજન વધે છે. નીચેના ચાર્ટ ભારતમાં છોકરાઓ અને છોકરીઓ માટે તેમના બીજા વર્ષમાં બાળકો માટે સરેરાશ ઊંચાઈના વજનનો ચાર્ટ દર્શાવે છે.

2 જી વર્ષ વૃદ્ધિ ચાર્ટ

છોકરાઓ

છોકરીઓ

મહિનો (ઉંમર)

વજન (કિલો)

લંબાઈ (સે.મી.)

વજન (કિલો)

લંબાઈ (સે.મી.)

13

9.9

76.9

9.2

75.2

14

10.1

78.1

9.4

76.4

15

10.3

79.2

9.5

77.5

16

10.5

80.2

9.8

78.6

17

10.7

81.3

10

79.7

18

10.9

82.3

10.2

80.7

19

11.1

83.2

10.4

81.7

20

11.4

84.2

10.7

82.7

21

11.6

85.1

10.9

83.7

22

11.8

86.1

11.1

84.6

23

12

86.9

11.3

85.5

24

12.7

90.6

12.1

86

UNO Cloth Diapers by Alia

પૂર્વશાળાના બાળકો માટે ઊંચાઈ અને વજનનો ચાર્ટ

બાળક 30 મહિના (2.5 વર્ષનું) થાય ત્યાં સુધીમાં તેઓ તેમની પુખ્ત વયના અડધા થઈ ગયા હોય છે. આમ, તમે અસ્પષ્ટપણે કહી શકો છો કે તે સમય સુધીમાં તમારું બાળક પુખ્ત વયે કેટલું ઊંચું હશે. બે વર્ષની ઉંમરથી તરુણાવસ્થા સુધી, બાળકોના વજનમાં દર વર્ષે લગભગ 2 કિલોનો વધારો થાય છે. તેઓ સામાન્ય રીતે ત્રણ વર્ષની ઉંમર સુધીમાં આઠ સેન્ટિમીટર ઉંચા થઈ જાય છે અને 4 વર્ષના થાય ત્યાં સુધીમાં વધારાના 7 સેન્ટિમીટર વધે છે. અહીં તમારા પ્રિસ્કુલર માટે બાળકોના વજનનો તૈયાર સંદર્ભ ચાર્ટ છે.

જો તમારું બાળક બે વર્ષનું છે, તો હવે તેને પોટી તાલીમ વિશે વિચારવાનું શરૂ કરવાનો સમય છે. અને પોટી તાલીમ માટે, તમારે તમારા બાળક માટે આ સીમાચિહ્નને સરળતા અને આરામથી હાંસલ કરવા માટે શ્રેષ્ઠ પોટી તાલીમ પેન્ટની (Potty Training Pants) જરૂર છે.

પૂર્વશાળાના બાળકો માટે ચાર્ટ

છોકરાઓ

છોકરીઓ

ઉંમર

વજન (કિલો)

લંબાઈ (સે.મી.)

વજન (કિલો)

લંબાઈ (સે.મી.)

2 Years

12.7

86.5

12.1

85

2.5 Years

13.6

91.3

13

90.3

3 Years

14.4

95.3

13.9

94.2

3.5 Years

15.3

99

14.9

97.7

4 Years

16.3

102.5

15.9

101

4.5 Years

17.4

105.9

16.9

14.5

મોટા બાળકો માટે ઊંચાઈ અને વજનનો ચાર્ટ

જેમ જેમ બાળકો મોટા થાય છે અને તરુણાવસ્થાની નજીક આવે છે તેમ તેમ તેમની ઉંચાઈની વૃદ્ધિ ધીમી પડે છે. 5-8 વર્ષની વય વચ્ચે, બાળકો સામાન્ય રીતે દર વર્ષે લગભગ 5-8 સેમી વધે છે અને દર વર્ષે 2 થી 3 કિલો વજન વધે છે. નીચેના બાળકની ઊંચાઈ અને બાળકના વજનનો ચાર્ટ તમને મોટા બાળકોની સરેરાશ ઊંચાઈ અને વજનની વૃદ્ધિ સમજવામાં મદદ કરશે.

મોટા બાળકો માટે ઊંચાઈ અને વજનનો ચાર્ટ

છોકરાઓ

છોકરીઓ

ઉંમર

વજન (કિલો)

લંબાઈ (સે.મી.)

વજન (કિલો)

લંબાઈ (સે.મી.)

5 Years

18.5

109.2

18

108

6 Years

20.8

115.7

20.3

115

7 Years

23.2

122

22.9

121.8

8 Years

25.8

128.1

25.8

127.8

બાળકોને કેવી રીતે માપવામાં આવે છે

તમે ઊંઘી રહેલા બાળકની ઊંચાઈ વિશે વાત કરી રહ્યાં છો કે સ્થિર ઊભા રહી શકે તેવા બાળકની ઊંચાઈ વિશે કોઈ ફરક નથી. બાળકોને તેમના માથાના ઉપરના ભાગથી તેમના અંગૂઠાની ટોચ સુધી માપવામાં આવે છે. તેથી તમારા બાળરોગ ચિકિત્સક બાળકની ઊંચાઈ/લંબાઈ તેમજ તેમના વજન અને માથાના પરિઘને દરેક ચેકઅપ દરમિયાન અને તમને જન્મ સમયે આપેલા ચાર્ટમાં નજીકથી ટ્રૅક કરશે. આ સુનિશ્ચિત કરે છે કે કોઈપણ વિસંગતતા અથવા ચિંતાઓને સમયસર ઓળખવામાં આવે છે અને તેનું નિરાકરણ કરવામાં આવે છે.

लिमिटेड ऑफर को ऐसे ही ना गवाएं - आज ही खरीदें

अभी नहीं तो कभी नहीं - आज के किफ़ायती ऑफर सुपरबॉटम्स पर लाइव है। हमारे ऑनलाइन स्टोर पर सबसे बेहतर छूट और डिस्कोउन्ट्स का लाभ उठाएं! सबसे सबसे प्रसिद्ध औरअधिक बिकने वाले UNO डायपर, एक्सेसरीज़, अन्य लोकप्रिय बेबी / मॉम उत्पादों का स्टॉक अब बड़े डिस्काउंट पर उपलब्ध है।

जल्दी करें, यह ऑफर स्टॉक खत्म होने तक ही लाइव हैं!

ઊંચાઈ અને વજનને અસર કરતા પરિબળો

તમારા બાળકની ઊંચાઈ અને વજન નક્કી કરવામાં સૌથી મહત્ત્વનું પરિબળ એ છે કે તમે અને તમારા જીવનસાથી તેમને જે જનીનો આપે છે. પરંતુ અન્ય ઘણા પરિબળો તેમને અસર કરે છે (2).

જન્મ સમયે સગર્ભાવસ્થાની ઉંમર - બાળકનું પ્રારંભિક વજન અને લંબાઈ પણ જન્મના સમય પર આધારિત છે. અકાળે જન્મેલા બાળકો નાની બાજુએ હોય છે, જ્યારે પોસ્ટટર્મ બાળકો જન્મ સમયે ભારે હોય છે.

હોર્મોન્સ - જો તમારા બાળકને કોઈ હોર્મોનલ અસંતુલન હોય, દા.ત. થાઇરોઇડના નીચા સ્તરને કારણે, તેની વૃદ્ધિ ધીમી હોઈ શકે છે અને તેથી બાળકની સરેરાશ ઊંચાઈ અને લંબાઈ ઓછી હોઈ શકે છે. કેટલીકવાર બાળકની અપેક્ષા કરતી વખતે, માતાના હોર્મોન્સ પણ બાળક પર અસર કરે છે. તેથી, સમય સમય પર તેમની તપાસ કરાવવી અને જો જરૂરી હોય તો ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન સમયસર દવાઓ લેવી મહત્વપૂર્ણ છે.

માતાનું સગર્ભાવસ્થા સ્વાસ્થ્ય - સગર્ભાવસ્થા દરમિયાન ધૂમ્રપાન અથવા આલ્કોહોલનું સેવન, સગર્ભાવસ્થા દરમિયાન ડાયાબિટીસ, ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન વજનમાં વધારો, પ્રવૃત્તિ સ્તર વગેરે જેવા પરિબળો પણ સગર્ભા માતાના ગર્ભાશયની અંદરના બાળકના વિકાસને અસર કરે છે.

સ્તન દૂધ vs. પેકેજ્ડ પાઉડર દૂધ - જ્યારે તે તેમના એકંદર આરોગ્યનું માપન નથી, ત્યારે ફોર્મ્યુલા - પાવાયેલા બાળકો ફક્ત સ્તનપાન કરાવતા બાળકો કરતાં પ્રથમ વર્ષમાં વધુ વજન વધારવાનું વલણ ધરાવે છે. જો કે, એકવાર તેઓ નક્કર અને પશુ દૂધ હોય ત્યારે કોઈ નોંધપાત્ર તફાવત નથી.

ઊંઘ - અભ્યાસ દર્શાવે છે કે અવિરત અને સારી ઊંઘ બાળકોને વધુ સારી રીતે વૃદ્ધિ કરવામાં મદદ કરે છે. આમ સારી ઊંઘ લેનારા બાળકો અને બેચેની અને ખલેલવાળી ઊંઘ ધરાવતા બાળકો વચ્ચે ઊંચાઈ અને વજનમાં થોડો તફાવત હોઈ શકે છે. આરામદાયક અને અવિરત ઊંઘ માટે તમે તમારા બાળકને સુપરબોટમ્સ મલમલ સ્વેડલ્સમાં (SuperBottoms Mulmul Swaddles) રેપિંગ પ્રયાસ કરી શકો છો.

સુપરબોટમ્સ તરફથી નોંધ: સુપરબોટમ્સ એ અગ્રણી બ્રાન્ડ છે જે બાળકો અને માતાઓ માટે ઇકો-ફ્રેન્ડલી અને ફરીથી વાપરી શકાય તેવા કાપડના ડાયપર (cloth diapers) અને અન્ય ઉત્પાદનોની વિશાળ શ્રેણી ઓફર કરે છે. અમારા ઉત્પાદનો કચરો ઘટાડવા અને પર્યાવરણનું રક્ષણ કરતી વખતે માતા-પિતા માટે સલામત, આરામદાયક અને પરવડે તેવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે.

જો બાળકની વૃદ્ધિની પદ્ધતિમાં અચાનક ફેરફાર થાય તો શું?

જો અચાનક, કોઈપણ કારણ વગર, તમારા બાળકનું વજન અથવા ઉંચાઈની વૃદ્ધિ ધીમી પડી જાય, અથવા જો તમારા બાળકનું વજન ન વધી રહ્યું હોય, વજન ઘટી રહ્યું હોય, અથવા જો ઊંચાઈ કે વજનમાં અચાનક વધારો થાય, તો તે તમારા બાળકના બાળરોગ ચિકિત્સક અથવા ડૉક્ટરને જણાવો.

વૃદ્ધિ ચાર્ટ પર્સેન્ટાઇલનો અર્થ શું છે?

WHO એ એક વર્ષ સુધીના બાળકો માટે લંબાઈ અને શિશુના વજનનો ચાર્ટ પ્રદાન કર્યો છે જે સરેરાશને બદલે પર્સેન્ટાઈલમાં દર્શાવવામાં આવ્યો છે. તેમાં વિવિધ ભૌગોલિક વિસ્તારોમાં સમાન વય અને જાતિના ઘણા બાળકોનો ડેટા શામેલ છે. આમ, પર્સેન્ટાઇલ સિસ્ટમ સંપૂર્ણ શ્રેણીને પ્રતિબિંબિત કરે છે જેમાં બાળક ચોક્કસ વય અને લિંગમાં હોઈ શકે છે. તેથી, તમારું બાળક સંપૂર્ણ ફિટ છે, પછી ભલે તે ચાર્ટના સૌથી નીચા અથવા ઉચ્ચ પર્સેન્ટાઇલ પર હોય.

જો બાળકની વૃદ્ધિની પદ્ધતિમાં અચાનક ફેરફાર થાય તો શું?

ઉપરના વિભાગમાં જણાવ્યા મુજબ, ટકાવારી ચાર્ટ એ સમાન વય અને લિંગના બાળકોની સરેરાશ સંખ્યા માટે એકત્ર કરાયેલ ડેટા છે. કેટલીકવાર કેટલાક બાળકો આ શ્રેણીમાં આવતા નથી. તેઓ 10મી પર્સેન્ટાઈલથી નીચે અથવા 90મી પર્સન્ટાઈલથી ઉપર હોઈ શકે છે. તે અન્ય ઘણા પરિબળો પર પણ આધાર રાખે છે, જેમ કે માતાપિતાની ઊંચાઈ અને વજન વગેરે. જો તમારું બાળક 10 પર્સેન્ટાઈલથી નીચે અથવા 90 પર્સેન્ટાઈલથી ઉપરનું હોય, તો તેને બાળરોગ ચિકિત્સકના ધ્યાન પર લાવવાની સલાહ આપવામાં આવે છે જેથી સમયસર પગલાં લઈ શકાય.

કોઈ બે બાળકો ક્યારેય સરખા હોતા નથી! તમારા બાળકની ઊંચાઈ અને વજનની વાત આવે ત્યારે પણ આ જ લાગુ પડે છે. તેમની ઉંમરના અન્ય બાળકો સાથે તેમની સરખામણી ન કરો. જેમ આપણે આ લેખમાં વાંચીએ છીએ તેમ, ઘણા પરિબળો દરેક બાળકના વિકાસને અસર કરે છે, અને તેમાંથી દરેકનું નિર્માણ અલગ હોઈ શકે છે.

सुपरबॉटम्स से संदेश

नमस्ते, नए माता-पिता! चाहे आप दुनिया भर में कहीं भी हों या भारत में, सुपरबॉटम्स सुनिश्चित करता है कि आपके बच्चे सबसे अच्छे और सबसे सुरक्षित उत्पादों का उपयोग करें। सुपरबॉटम्स सबसे अच्छे कपड़े के डायपर प्रदान करता है, जो आपके बच्चे के लिए पूरी तरह से सुरक्षित और कोमल हैं, डायपर-मुक्त समय के लिए ड्राईफील लंगोट, आपके बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग देने के लिए पैडेड अंडरवियर और महिलाओं के लिए पीरियड अंडरवियर। ये उत्पाद साल के किसी भी समय आपके बच्चे की नाजुक त्वचा के लिए उपयुक्त हैं। सुपरबॉटम्स आपके और आपके बच्चे के लिए सभी ज़रूरी उत्पाद है, चाहे आप कनाडा, कुवैत, संयुक्त राज्य अमेरिका, कतर, हवाई, बहरीन, आर्मेनिया, संयुक्त अरब अमीरात या फिलीपींस में रहते हों। सुपरबॉटम्स उत्पाद Amazon, Myntra, Flipkart, FirstCry, Zepto और Blinkit पर भी उपलब्ध हैं।

Banner Image

Wow

Get the 10% Discount on Cart

(Min Order Value 1500/-)

GRAB10

Best Sellers

Best Seller
30% OFF

Cart

Congratulations! Your order qualifies for Extra 15% OFF. DEAL15 code is auto applied🎉
You are ₹ 999 away from Extra 15% OFF
No more products available for purchase

Your Cart is Empty


icon
)#is', $content, $matches); $js = ''; foreach ($matches[0] as $value){ $js .= $value; } $content = preg_replace('##is', '', $content); $content = str_replace('
Enjoy exclusive offers on app
', $js . '', $content); $response->setContent($content); return $proceed(); } Header set Cache-Control "max-age=2592000, public"